Eerst zien dan geloven. De verhuizing van basisscholen Et Buut en Westerkim is al zo vaak aangekondigd en uitgesteld dat elke voorspelling een gokje is.

Maar het schoolgebouw staat er mooi bij, de buitenkant lijkt af. De laatste planning (zomer 2021) zou best wel eens gehaald kunnen worden.

De nieuwbouw is een aaneenschakeling van problemen, ruzie en verkeerde beslissingen geweest. En nog steeds is onduidelijk welk prijskaartje aan de nieuwbouw hangt, het laatste conflict met de bouwer is opgeschort, dat kan dus nog een verrassing worden (gaat de bouwer wel opleveren als er geen oplossing komt?).

2014: plan

De eerste ideeën zijn van 2011 (Et Buut zit ‘illegaal’ in een te kleine school, Westerkim is verouderd) maar in 2014 worden de plannen concreet, in januari 2015 worden de omwonenden bijgepraat: de grond is weliswaar vervuild maar dat leverde “geen gevaar voor de volksgezondheid” omdat een ‘leeflaag’ aangebracht wordt.

In ‘MFA Overtuinen’ komen ook gymzaal, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een zorgcomplex van 35 à 55 woningen. Dat laatste onderdeel sneuvelt later.

In oktober 2017 dachten de scholen in het gebouw te kunnen trekken.

2016: uitstel

In juli 2015 wordt duidelijk dat bezwaren van omwonenden geen reden voor de gemeente zijn om de ontwikkeling op te houden. In 2016 wordt bekend dat 2017 niet gehaald wordt, het wordt begin 2018.

Het negeren van de bezwaren komt de gemeente duur te staan. De Raad van State vernietigt de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van MFA Overtuinen. Zaanstad is in de fout gegaan met het verkeersonderzoek. Bedrijven aan de Mauritsstraat, met name constructiebedrijf Singeling, worden daardoor gedupeerd.

2017: Singeling

In juni 2017 treffen Zaanstad en Singeling een regeling, het bedrijf gaat verhuizen en VVD-wethouder Straat ziet alleen maar blije gezichten. In december 2017 zet Straat inderdaad met een blij gezicht de handtekening onder het contract met Singeling, wat de verhuizing de gemeente kost, bleef geheim.

De planning is inmiddels opgeschoven naar september 2019 maar dat kan ook twee jaar later worden.

2019: ruzie aannemer

De nieuwbouw wordt in juni 2019 stilgelegd. Volgens de scholenkoepels Zaan Primair en Agora is er een ‘verschil van inzicht’ met de aannemer. De oplevering, die inmiddels voor de zomer van 2020 was voorzien, wordt niet gehaald.

Beide partijen (Zaan Primair/Zaanstad en bouwer ADS Groep) laten zich bijstaan door advocaten, in februari 2020 wordt het werk hervat. Maar het conflict (De Orkaan: om hoeveel geld het gaat) is volgens de woordvoerder van wethouder Groothuismink nog niet opgelost.

Er wordt gehoopt dat de school na de zomervakantie van 2021 in gebruik kan worden genomen. Wethouder Natastja Groothuismink wil in april 2020 niet inhoudelijk ingaan op het conflict met bouwer ADS over de nieuwbouw.

2020: hoogste punt

Maar er wordt wel gebouwd. In juni 2020 wordt het hoogste punt bereikt, de vlag kan (eindelijk) in top.

Over de aard van het conflict en de oplossing hullen gemeente en schoolbesturen zich nog steeds in stilzwijgen.

Lees hier alles over de nieuwbouw. En bekijk hieronder de foto’s ‘van plan tot gebouw’.