Onderwijsprofessor Herman van de Werfhorst noemde het vandaag exact 5 jaar geleden:

‘Een staaltje jongerendemocratie in de gemeenteraad van Zaanstad dat landelijk aandacht verdient.’ 

En dat was het ook: leerlingen van het Zaanlands Lyceum maakten met succes gebruik van het recht hun stem te laten horen voorafgaand aan de vergadering over de Mosquito. De motie die Songül Mutluer (raadslid indertijd) namens de PvdA indiende om de Mosquito aan banden te leggen werd unaniem gesteund.

Voor wie niet meer weet wat een Mosquito is, het is een apparaat dat een snerpende hoogfrequente toon van 90 decibel verspreidt. Een toon die jeugdigen de oren martelt, maar die vriendelijk is voor de gelukkigen die de 25 gepasseerd zijn. In de Zaanstreek werd het – naar het schijnt – zonder enige restrictie gebruikt, ook door burgers. Daar besloten de leerlingen zich tegen te verzetten.

De bal ging rollen toen een aantal leerlingen van het Zaanlands De Orkaan mailden om te melden dat ze het idee hadden dat er steeds meer plekken in de openbare ruimte kwamen waar ze werden weggepiept. Een van hen schreef:

‘je wenst het je ergste vijand niet!!!’

Het apparaat bleek volgens de Raad van Europa zelfs in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN-Kinderrechtenverdrag, en de leerlingen vonden gehoor in de raadszaal.

Mosquito verdwenen?

Het antwoord op die vraag luidt: Nee.

Onze kop van 5 jaar geleden ‘Leerlingen Zaanlands veranderen APV*: Mosquito verboden’ bleek iets te optimistisch. Binnen de APV werd een achterdeurtje ingebouwd waarbij:

‘bij hoge uitzondering, na toestemming van de gemeente, een Mosquito kortdurend kan worden toegepast’.

Van dat achterdeurtje maakt burgemeester Hamming gebruik. In zijn raadsinformatiebrief over cameratoezicht op de Zaanlijn beveelt hij het dubieuze apparaat aan op plekken waar veel overlast van hangjeugd wordt ervaren. In de wachtruimte bij station Koog aan de Zaan hangt er al een. De effecten daarvan zouden positief zijn, dus of er sprake zal zijn van ‘kortdurende toepassing’ is de vraag.

Wordt vervolgd.

*Alle gemeentes in Nederland hebben een eigen APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Daarin staan de regels over de openbare orde en veiligheid.