Nog maar 2 weken geleden volop schaatsplezier, en bij de koek en zopie: goed gevulde snert die je haast kon snijden. Zo anders was het de afgelopen week. De natuur reageert daarop. Maar toch is de ritmiek niet heel erg veel anders dan normaal, alleen het contrast is erg groot.

Door: David Sluis

Temperatuur en daglicht, dat zijn wel twee ingrediënten waar veel dieren en planten op zijn ingesteld. Dat is ook niet zo gek, gezien dit fysische grootheden zijn die niet heel snel zullen veranderen. De temperatuur schuift wel langzaam, waardoor zuidelijke soorten zich hier vestigen, en de noordelijke ‘vertrekken’. Maar toch zie nu al weer de ‘vaste klanten’ die elk jaar weer hun pracht etaleren, en ook een aantal wat minder bekende.

Klein hoefblad

Langs waterkanten kun je nu volop het goudgele speenkruid zien bloeien. Hij is er één uit de boterbloem familie. Een andere gele bloem die altijd heel vroeg is, is het klein hoefblad. Bijzonder is dat de bloeiwijze eerder verschijnt dan de bladeren, die idd, hoef-vormig zijn. Het is familie van de paardenbloem, waar hij ook enigszins op lijkt.

Klein hoefblad bloemen

Natuurlijk zijn allerlei stinzeplanten ook te zien: sneeuwklokjes en krokus bijvoorbeeld. Stinzeplanten zijn (bijna allemaal) niet inheems, en kennen dus relatief minder ecologische relaties; met insecten bijvoorbeeld. Dit betekent niet dat ze geheel nutteloos zijn. Vroeg vliegende insecten zoals hommels, maken er gebruik van.

Weidehommel

De vogels zijn ook ineens minder stil en er wordt volop gezongen, ik noem er een paar van stad en dorp / recreatiegebieden: turkse tortel en houtduif, heggemus, kool- en pimpelmees, cetti’s zanger, groenling. En de grutto’s wiekelen boven de Enge Wormer, terwijl ze O-grut roepen. Baltsende futen en parende eenden, territoriale meerkoeten etc. Ik was enigszins verrast door een paartje nijlganzen die een kleine week na de toch niet misselijke vorstperiode in staat waren geweest om pullen te produceren.

Nijlganzen staan te boek als invasieve exoten. Ze passen zich makkelijk aan, aan diverse omstandigheden, en dit was daar weer een staaltje van. De eieren moeten haast wel in de vrieskou gelegd zijn.

Ook insecten beginnen met rondvliegen of kruipen. Natuurlijk zijn ook hartje winter insecten zoals nachtvlinders actief, maar die neem je wat minder makkelijk waar. Ik zag wel diverse vliegen en muggen, maar ook het kleine viervlek lieveheersbeestje. Een vliegende aardhommel en een weidehommel die het toch niet redde. Ik bood nog een bordje suikerwater aan, maar helaas..

Viervleklieveheersbeestje

Ik ben benieuw wat jullie allemaal te melden hebben? Reageren wordt gewaardeerd!

Groentjes!