Wie zijn fiets parkeerde waar dat niet mocht of te lang liet staan waar 4 uur het maximum was, kon zomaar eens zijn (m/v) rijwiel kwijtraken. Voor € 20 (30 in 2020) kon je die dan weer ophalen bij het fietsdepot.

Scooters en brommers leken de dans te ontspringen, daarvoor moest een apart bergingsbedrijf komen, en dat kwam later (of helemaal niet). Maar daar komt nu een eind aan.

Zaanstad gaat nu zelf een scooter-ophaal-voertuig aanschaffen, zodat ’terstond’ de foute scooter meegenomen kan worden, en aan de oneerlijke behandeling van fietsen en scooters een eind komt. Scooters hebben ook het recht om meteen naar naar het fietsdepot te verdwijnen. Een beetje ongelijke behandeling blijft het wel: wie z’n scooter weer terug wil moet € 82 betalen.

“In de praktijk betekent dat fietsen terstond verwijderd worden en de bromfietsen niet. In de ogen van betrokken burgers is deze ongelijke behandeling onredelijk. Deze werkwijze is ook onder de aandacht gekomen bij lokale media. Om die reden is het wenselijk om het overbrengen en bewaren van bromfietsen weer in eigen beheer te nemen. Vanwege aanschaf van een nieuw voertuig voor de fietsenhandhaving, zijn de arbotechnische bezwaren vervallen en kunnen de werkzaamheden weer zelfstandig worden uitgevoerd.”

De Orkaan schreef in juni 2017 al over de ongelijke behandeling. De Dam was tot 2016 overigens een grote parkeerplaats. Eind dat jaar begon de grote schoonmaakactie. In december van dat jaar maakten we een filmpje van een lege Dam (een primeur).

Waar worden in Zaanstad fietsen weggehaald? In Zaandam op de Dam en de kop van de Gedempte Gracht omdat het daar helemaal niet mag, en op het Rustenburg als daar langer dan 4 uur geparkeerd wordt.

Foto boven: scooters op De Dam nadat fietsen zijn weggehaald, mei 2017 (foto: De Orkaan)

dam 5 juni fietsen

Fietsen en scooters op de Dam, juni 2016, foto: De Orkaan