Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het zeker: in Zaanstad zijn dit jaar geen Sintintochten.

De burgemeester schreef dat aan de Sinterklaas-comité’s. De ‘donkere wolk’ van corona ziet hij niet snel verdwijnen: alle evenementen zijn verboden, dus ook geen Sintintochten.

Officieel duurt de lockdown voor evenementen t/m 19 november, maar burgemeester Hamming denkt dat de strenge regels worden verlengd of zelf nog strenger worden:

“De inschatting is dan ook dat de maatregelen die nu gelden worden verlengd en zelfs aangescherpt. Ondanks dat dit nog niet definitief is vind ik het als burgemeester niet verantwoord om de Sintintochten dit jaar door te laten gaan. Op dit moment staat onze gezondheid en die van onze gemeenschap bovenaan, hoe vervelend dat ook is.”

Volgens de burgemeester van Zaanstad lopen de besmettingen nog steeds op en komen steeds meer mensen in het ziekenhuis terecht.

Dat eerst lijkt overigens niet geheel correct, zowel in Nederland als geheel als voor de Zaanstreek nemen besmettingen af. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen neemt wel toe.

Van het probleem van ‘Zwarte Piet’ is de gemeente een jaartje verlost:

“De afgelopen periode hebben we met zijn allen een nieuw traject ingezet om nader tot elkaar te komen. We hebben mooie gesprekken gevoerd, individueel en in groepsverband. Altijd met de beste intenties: samen toewerken naar een Sinterklaasfeest voor iedereen.”

Een besluit daarover hoeft nu niet te worden genomen.

Foto (De Orkaan): de intocht in 2019.