Ruim een jaar nu kunnen muziekverenigingen niet samen repeteren. Niet alleen het samenzijn en spelen wordt gemist, maar er kan ook niet toegewerkt worden naar concerten. 

OrkestZ, een initiatief van de samenwerkende Zaanse muziekverenigingen* heeft gezocht naar een manier om ervoor te zorgen dat er wel iets kan. De oplossing werd gevonden op het wereldwijde web. OrkestZ gaat digitaal zo melden ze per mail:

‘Via het programma Jamulus is samen repeteren online mogelijk. Muzikanten loggen in op de Jamulus-omgeving, en spelen vervolgens thuis mee met de repetitie. Het vraagt van de muzikanten nauwelijks investering, alleen een laptop en een koptelefoon.  Dirigent Rolf Hoogenberg heeft inmiddels goede ervaringen opgedaan. Hij zegt: “Dit benadert de ervaring van samenspelen heel goed, omdat de timingsverschillen wegvallen met Jamulus.’’

Na het filmpje typen we verder:

Met een groep muzikanten willen ze een aantal muziekwerken instuderen, in een harmoniebezetting (blazers en slagwerk). Met als doel:

‘Een Monet-concert in november. Dit jaar is het 150 jaar dat de bekende impressionistische schilder Claude Monet in Zaandam verbleef. Hij raakte geïnspireerd door het Noord-Hollandse licht dat in al het water weerkaatste, een maakte een aantal prachtige schilderijen. Ook in de muziek is het impressionisme opgepakt door componisten als Debussy, Faure en Ravel. OrkestZ wil graag bijdragen aan de viering van het Monet-jaar door een mooi muzikaal programma samen te stellen dat aansluit bij het impressionisme.’

Natuurlijk laten ze het resultaat van de online-inspanning graag live horen aan een groot publiek in de Bullekerk, maar als dat in november niet mogelijk blijkt, dan gaan ze voor een online live concert. Bestuurslid Paulijn de Bruijne meldt daarbij dat dat een mooie manier is om te laten zien hoe innovatief de amateurkunst in Zaanstad is!

Speel mee!

Zin gekregen om mee te doen? Muzikanten (blaasinstrumenten en slagwerk) kunnen zich melden via deze link aanmelden.

*In de Stichting Samenwerkende Zaanse Muziekverenigingen, die achter OrkestZ staat, werken de volgende verenigingen samen: