De meeste mensen hebben vast wel eens van de honingbij gehoord. De bekendste, maar ook de meest voorkomende bij van Nederland. Het is een soort die met name in bijenkasten leeft en daarom door het werk van de mens zoveel aanwezig is.

Nederland telt inclusief de honingbij ongeveer 360 bijensoorten. Alle andere soorten worden niet verzorgd door een imker en staan bekend als wilde bijen. Ze verzamelen stuifmeel en nectar waardoor ze elkaar soms in de weg zitten. Honingbijen staan er om bekend dat ze de wilde bijen wegconcurreren.

De honingbij, Sam Reitsma

In Nederland kunnen wilde bijen onderverdeeld worden in twee hoofdgroepen. Dit zijn hommels en solitaire bijen. Hommels kennen we allemaal wel, de grotere bijensoorten die in alle tuinen met een beetje groen al te vinden zijn. Ze hebben veel variatie in kleuren en patronen. Bijvoorbeeld een oranje borst, rood achterlijf of een gele voorkant. Aan deze kenmerken kan je weten om welke soort het gaat! Als je het leuk vindt om erachter te komen welke soort je in de tuin hebt, kijk dan hier op de website van Natuurmonumenten.

En dan de solitaire bijen. Het woord solitair houdt in dat deze insecten op zichzelf leven. Het maken van een nest, het verzamelen van nectar en het leggen van de eitjes, alles wordt alleen gedaan. De nesten worden gemaakt op veel verschillende plekken. Veel soorten maken hun nest in de grond, andere doen dit in dood hout, gaten in de muur of in holle plantenstengels. Een voorbeeld van een solitaire bij die veel voorkomt binnen de stad is de rosse metselbij. Zijn naam dankt hij aan de gewoonte om zijn nesten dicht te metselen, zoals op onderstaande video te zien is.

Wat kan jij voor wilde bijen betekenen?

Elk extra stukje groen is belangrijk voor wilde bijen. Als je in de tuin of op je balkon nog wat ruimte hebt, en het leuk vindt om wat voor de Nederlandse bijen te betekenen, is het zeker de moeite waard om wat nieuwe planten aan te brengen. Belangrijk is het gebruik van inheemse planten! Dagkoekoekbloemen, margrieten, knoopkruid, paardenbloemen, akkerdistels en witte klaver bijvoorbeeld. Maar er zijn veel soorten mengsels die elk goede planten bevatten. Tegels eruit en kleurrijke planten erin is het altijd waard!
Een tweede stap zou een nestlocatie kunnen zijn. Een insectenhotel. Verschillende soorten wilde bijen zoals de rosse metselbij maken hier gebruik van. Bij een goed bijenhotel is het essentieel om er op te letten dat het buizen bevat van verschillende diameters. Daarnaast moeten de buizen aan één kant dicht zijn en is het goed als ze lang zijn. Plaats het hotel op een hoogte van 0.5 tot 1.5 meter op een zonnige plek met weinig wind. Als je vervolgens dichtgemetselde buisjes ziet, weet je dat het gebruikt wordt door wilde bijen! Dit is te zien op onderstaande foto. Zie je ook de twee rosse metselbijen, die weer bezig zijn met een nieuw nest?

Bijenhotel, Sam Reitsma