Afgelopen vrijdag meldde rector Van Dijk in een brief aan de ouders dat er weer een van de leerlingen van het Zaanlands Lyceum positief getest is op COVID-19.

Vorige week bleek een leerling van 3 havo positief getest, nu gaat het om een leerling uit 5 havo.

Na de ontdekking van het virus bij de leerling van havo 3, gingen alleen drie medeleerlingen die langere tijd intensief contact met de leerling hadden gehad preventief in quarantaine. Nu is er afgesproken dat de hele klas en de clustergroepen thuis moeten blijven:

‘Dit geeft rust en duidelijkheid en maakt het eenvoudiger het onderwijs op afstand adequaat te verzorgen. De lessen zullen dan conform het rooster plaatsvinden.’

De GGD voert op dit moment het zogenaamde bron- en contactonderzoek uit.